اولین جلسه هفتمین دوره هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد

در اولین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی که دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شد، پس از ارائه گزارش شانزدهمین گردهمایی اعضاء و هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، بر اساس بند سه ماده ۳۶ اساسنامه، با رای کتبی وظایف مشخص گردید. بر این اساس با رای اعضای هیئت مدیره جدید:

آیت الله غلامرضا فیاضی به عنوان رئیس هیئت مدیره

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی دبیر و جانشین رئیس

حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا معاون آموزشی

حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی معاون پژوهشی

حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بین الملل

انتخاب شدند.

همچنین با رای اعضای هیئت مدیره محمد باقر خراسانی به مدت ۲ سال دیگر به عنوان مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی ابقا شدند.