آموزش

معاونت آموزش مجمع عالي حكمت اسلامي وظيفه طراحي دوره‌هاي آموزشي (كوتاه مدت، بلند مدت، آموزشي و پژوهشي) را برعهده دارد. در همين راستا با رصد نيازهاي فلسفي در حوزه و جامعه در زمينه آموزش، برنامه ريزي جامعي را جهت تأمين اين نيازها صورت مي‌دهد، ضمن اينكه با دعوت از اساتيد مجرب علوم عقلي زمينه بهره‌مندي جامعه از اين اساتيد را فراهم مي‌آورد.

همچنين درخواست دانش‌پژوهان عزيزي كه نياز به برگزاري كلاس آموزشي با موضوع خاص را دارند مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه پس از تصويب هيئت مديره محترم و تأمين شرايط لازم كلاس دائر مي‌گردد. در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمين استاد حميد پارسانيا عضو هيئت موسس و هيئت مديره معاون آموزشي مجمع عالي حكمت اسلامي مي‌باشد.