پایان نامه ها


بانک پایان نامه های علوم عقلی مراکز حوزوی
…………………………………………………………………………………………………………………………
در این بانک اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های علوم عقلی سطح 3 و 4 و مقطع ارشد و دکتری مراکز حوزوی اعم از حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش عالی وابسته به حوزه‌های علمیه، جمع‌آوری گردیده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در هر سال بروزرسانی می‌شود.
لازم به ذکر است مقصود از مراکز آموزش عالی وابسته به حوزه‌های علمیه، مراکزی می‌باشند که دانش‌پژوهان آن می‌بایست طلبه و یا علاوه بر دروس دانشگاهی، دروس حوزوی نیز مورد تدریس قرار می گیرد و فارغ‌ التحصیلان به نوعی طلبه دانشجو محسوب می‌شوند.

 

پایان نامه های علوم عقلی