اولین جلسه شورای اجرائی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان در سال 1402

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و نظارت مجمع عالی حکمت اسلامی اصفهان در سال 1402، روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز گردید. آقای دکتر شانظری اهم موضوعات اصلی جلسه را که فعال سازی گروه ها، برنامه تابستانه و برنامه سالگرد حضرت امام خمینی ره بود را مطرح نمودند و سپس اعضا به طرح مطالب خود پرداختند.

مقرر شد جهت هم افزائی بیشتر در جلسه بعدی (3 خرداد )جانشین محترم حوزه علمیه استان اصفهان دعوت شوند و در صورت امکان دوره  های ضمن خدمت و بدو خدمت جهتت اساتید فلسفه حوزه علمیه اصفهان طراحی و اجرا گردد.