پیش نشست کنگره ملی حضرت علامه طباطبائی ره

مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی العالمیه اصفهان با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان برگزار می نماید:
🔻پیش همایش کنگره علامه طباطبایی ره

⏏️ با سخنرانی؛

🎤حجت الاسلام و المسلمین طاهایی
رئیس مجتمع آموزش عالی اصفهان
🎤حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شانظری
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و رئیس شورای برنامه ریزی مجمع عالی حکمت شعبه اصفهان

🔹ارائه دهندگان ؛

🖊حجت الاسلام والمسلمین الهی دوست
عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اصفهان
“جلوه های از روش تفسیری علامه طباطبایی ره ”

🖊حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی
عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اصفهان
“کارکردهای سیاق در فهم قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی ره”

⏰زمان: ساعت: ۹ الی ۱۲

📆 تاریخ: چهارشنبه 25 آبانماه سال 1401

🏷مکان : سالن جلسات مجتمع آموزش عالی اصفهان