جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان با حضور حضرت آیت الله فیاضی برگزار گردید

جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان روز پنج شنبه 18 دیماه با حضور حضرت آیت الله فیاضی دامت برکاته و مدیر محترم اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی جناب آقای خراسانی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خوش آمد گوئی و گزارش فعالیت های مجمع توسط رئیس شعبه اصفهان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شانظری و مدیر مجمع اصفهان حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی ارائه شد .

در مورد فعالیت های آینده مجمع نیز برنامه هائی ارائه شد و از راهنمائیها و بیانات استاد ارجمند حضرت آیت الله فیاضی استفاده شد.