بیست و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

بیست و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “نسبت فلسفه اسلامی با دو دیدگاه فرمالیستی وسنتگرایانه در هنر با ارائه “حجت الاسلام دکتر هما زاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۸ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.