یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع بدیهی بون چیزی که سبب ندارد واقامه برهان تنبیهی برآن“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۸ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.