کتاب "تحلیل منطقی استدلال" اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

کتاب تحلیل منطقی استدلال؛ شرح منطق اشارات ابن‌سینا” نوشته دکتر مهدی عظیمی که از سوی انتشارات حکمت اسلامی وابسته به مجمع عالی حکمت اسلامی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده بود، در سی و پنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران-۱۸ بهمن ۱۳۹۶- در بخش منطق، اثر شایسته تقدیر معرفی گردید.

مجمع عالی حکمت اسلامی این موفقیت علمی را به نویسنده بزرگوار و به مسئولان محترم انتشارات حکمت اسلامی تبریک می گوید.