یکصدمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصدمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “تحلیل فلسفی آزادی در دانش های ارزشی با ارائه “حجت الاسلام علی احمدی امین“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.