برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی ره

24 آبان روز در گذشت مفسر بزرگ قرآن و فیلسوف بزرگ اسلامی است . به همین مناسبت برنامه هایی توسط مجمع عالی حکمت اسلامی و شعبه های وابسته به آن برگزار می گردد.

توسط شعبه اصفهان سه برنامه برگزار می گردد:

1- «بازسازی مباحث کلام در اصول فلسفه و روش رئالیسم» سه شنبه 24 آبان ساعت 10 صبح مدرسه صدربازار توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیروزجائی

2- «نقد کتاب علم النفس فلسفی با نگرشی بر دیدگاه های علامه طباطبائی در علم النفس »توسط حجت الاسلام دکتر شانظری و دکتر بیدهندی با حضور گردآورنده کتاب حجت الاسلام یوسفی سه شنبه 24آبان  ساعت 10 صبح تالار مهرعلیزاده دانشگاه اصفهان

3- «علامه طباطبایی ره و المیزان ( شرح و نقد)» توسط حجت الاسلام و المسلمین مکلیان اصفهانی

چهارشنبه 25 آبان ساعت 9 صبح مدرسه علمیه جده بزرگ