نشست های علمی به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبائی ره برگزار می گردد

در ایام بزرگداشت علامه طباطبائی ره سه نشست علمی توسط مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان برگزار می گردد .