کلاسهای تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان – استاد امینی نژاد

کلاس استاد امینی نژاد در تاریخ 16 تیرماه با عنوان «بایسته های تدریس منطق و بدایه و نهایه» و 17 تیرماه با عنوان فلسفه سهروردی (اشراق) در بین تعدادی از اساتید حوزه علمیه اصفهان ( با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی) و همچنین به صورت آنلاین برگزار گردید .

فایل سخنان ایشان جهت بهره برداری ارسال می گردد.

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/yX5BRWPYZoWDkeL/download

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/jY5PakcYSoi2gS8/download