برگزاری شورای اجرائی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان

مورخ 11 خردادماه جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان با حضور اکثر اعضا برگزار گردید .

در این جلسه که در آستانه رحلت حضرت امام خمینی ره برگزار گردید برنامه ای به مناسبت رحلت ایشان برنامه ریزی گردید

ضمنا چندین مورد مصوبه دیگر نیز داشت که از اهم آنها برنامه ریزی ها برای برگزاری دوره های تابستانه اخلاق حرفه ای ، فلسفه اخلاق ، منطق جدید و عرفان و حکمت در آثار امام خمینی ره توسط اساتید مبرز اصفهان بود .