نشست علمی “بررسی ابعاد فلسفی و عرفانی در شخصیت و آثار حضرت امام خمینی قدس سره” برگزار می شود

در آستانه سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ، حضرت امام خمینی قدس سره مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان نشست علمی “بررسی ابعاد فلسفی و عرفانی در شخصیت و آثار حضرت امام خمینی قدس سره” را در تاریخ ۱۳ خرداد برگزار می نماید.