یکصد و چهل و چهارمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و چهل و چهارمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “بعد اجتماعی عرفان یا عرفان اجتماعی با ارائه “حجت الاسلام مصطفی پور“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.