هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.