هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “مرز تحمیل آراء عقلی برمتن وحیانی با استظهار تفسیری متا ثر از معلومات عقلی با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۸ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.